سید عباس ابراهیمی

درباره من

دکتر سید عباس ابراهیمی
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت صنعتی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

سید عباس ابراهیمی دانشیار دانشگاه سمنان دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دکتری مدیریت _ سیاستگذاری بخش عمومی از دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۳) کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۹) کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران (۱۳۸۶)  ...

محقق گوگل

(1403/4/25)

استنادات

248

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1403/4/25)

استنادات

5

مقالات

3

h-index

2

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1382-1386

کارشناسی

دانشگاه تهران

1386-1389

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

1389-1393

دکتری تخصصی

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

۱۳۹۷

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، اقتصاد مدیریت و علوم اداری

1396- ادامه دارد

مدیر گروه مدیرت بازرگانی

دانشگاه سمنان

1396- ادامه دارد

استاد مشاور انجمن علمی مدیریت

دانشگاه سمنان

مهارت ها

کار با نرم افزارهای تحلیل آماری همچون spss و pls و amos و lisrel

اولویت های پژوهشی

مدیریت رفتار سازمانی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت استراتژیک

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/22
درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن در سازمانهای دولتی
مدیریت سازمانهای دولتی(2016)
^سید عباس ابراهیمی*
تحلیل جامع عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی در صنایع کوچک و متوسط
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2017)
^سید عباس ابراهیمی*, ^داود فیض, 9311214003
مطالعه تطبیقی ویژگی های پلیس خوب از منظر شهروندان و نیروی پلیس
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی(2018)
^محسن فرهادی نژاد*, ^سید عباس ابراهیمی, 9611271002
سیاست گذاری مبتنی بر تعادل نقطه ای در سازمان های آموزشی
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری(2017)
^سید عباس ابراهیمی, 9511215003*
نوآوری فناورانه: عواملِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانیِ موثر و تاثیرپذیر
فصلنامه رشد فناوری(2018)
9411261007, ^سید عباس ابراهیمی*
تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه دوم شهرستانهای سمنان، مهدی شهر و سرخه)
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2018)
^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی, 8922208046
The Impact of R&D Strategies on the Performance of New Product Development with emphasis on the Role of R&D Team Performance (Case Study: Hooshmand Sazeh Arvin Ara Corporation)
International Journal of Management and Enterprise Development(2019)
9311265004, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^سید عباس ابراهیمی
بررسی ارتباط قابلیت‌های فرماندهی آینده با فرآیندهای منابع انسانی به روش تحلیل همبستگی کانونی
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا(2017)
9521572001, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی
پیامد فردی ترومای سازمانی در یک واحد ارائه دهنده خدمت سلامت
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان(2019)
^سید عباس ابراهیمی*, 9611573001
استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری
مطالعات مدیریت گردشگری(2019)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, رضوان گلستانه
اثر کیفیت اطلاعات توصیه های شفاهی در شبکه های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
نرجس دیرگندم, ^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی
نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهندة خدمات سلامت
فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم(2019)
^سید عباس ابراهیمی, 9611204002, 9611573002*, 9611573001
تأثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای
کاوش های مدیریت بازرگانی یزد(2019)
^سید عباس ابراهیمی*, ^عظیم اله زارعی, 9411264003
نقش محرومیت احساسی و مصاحبت اجتماعی وتنهایی در سازمان در ایجاد احساس خوشبختی درکار
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2019)
^سید عباس ابراهیمی*, 9611271004
ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌ مشی‌های عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2019)
^سید عباس ابراهیمی*, 9611573002
عوامل مؤثر بر قصد تداوم استفاده از شبکه های اجتماعی؛ با میانجی گری اعتماد (مورد مطالعه: پیام رسان تلگرام و سروش)
مجله جهانی رسانه(2019)
^سید عباس ابراهیمی*, 9611573002
کاربست مدل تحلیل تفسیری _ ساختاری در بازنگری اولویتهای طرح تحول سلامت: سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد
نشریه مدیریت سلامت(2019)
^سید عباس ابراهیمی*, 9611573001
شناسایی نگرش‌ها و ذهنیت‌های موجود در حوزه مدیریت جهادی (مورد مطالعه: مدیران کمیته امداد امام خمینی)
مدیریت اسلامی(2019)
9512212013, ^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی
واکاوی نقش تجربه برند، انگیزش و رفتار شهروندی مشتری بر نگرش هم‌آفرینی و هنجارهای ذهنی
مدیریت برند(2018)
^سید عباس ابراهیمی*, 9611204002
ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد
پژوهش های مدیریت عمومی(2020)
9228350002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
نشان سازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی(2020)
9228350002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
آینده نگاری راهبردی به منظور ارتقای انسجام استراتژیک فرآیندهای منابع انسانی با اهداف سازمان‌های دفاعی
فرماندهی و کنترل(2019)
9521572001, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی
واکاوی پیامدهای رهبری زهرآگین در هیات های ورزشی: با تأکید بر نقش میانجی مدنیت واحد
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی(2020)
^سید عباس ابراهیمی*, 9611573002, 9611204002
تحلیل خط‌مشی‌گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی طرح تحول نظام سلامت)
فصلنامه مطالعات راهبردی(2020)
^سید عباس ابراهیمی*, ^محسن فرهادی نژاد, 9611573001
طراحی مدل یکپارچه ارزیابی آینده نگاری با کاربست روش فراترکیب
آینده پژوهی ایران(2020)
9221204006, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
شناسایی و رتبه‌بندی فناوری‌های اطلاعاتی نوظهور در بخش دفاعی- نظامی
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا(2020)
اصغر محمدی فاتح*, ^سید عباس ابراهیمی
بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2021)
9611271004, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی, ^عباسعلی رستگار
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر: رویکردی آمیخته
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2021)
زهره شرعی*, ^سید عباس ابراهیمی
مطالعه تطبیقی عوامل موفقیت در سیاست‌های بومی‌سازی صنعت خودرو (مورد مطالعه: ایران و ترکیه)
مدیریت کسب و کار بین المللی دانشگاه تبریز(2021)
امیرحسین کوشان*, ^سید عباس ابراهیمی
شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤفقیت در مطالعات آینده نگاری با بکارگیری نقشه شناختی فازی
آینده پژوهی مدیریت(2019)
9221204006, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها
سیاستگذاری عمومی(2021)
9611573001, ^سید عباس ابراهیمی*, ^محسن فرهادی نژاد, بهاره یزدی زاده
تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه‌های توسعه صنعت نفت
بهبود مدیریت(2021)
9712570001, ^عظیم اله زارعی*, عادل آذر, ^سید عباس ابراهیمی
سیاست های موثر نشانسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی در ایران
آموزش علوم دریایی(2021)
زهره شرعی*, ^سید عباس ابراهیمی
ارائه چارچوبی برای تبیین تعارض خط‌مشی در نظام خط‌مشی‌گذاری سلامت ایران با رویکردی آمیخته
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2021)
9611573001, ^سید عباس ابراهیمی*, ^محسن فرهادی نژاد, بهاره یزدی زاده
واکاوی نقش حساسیت محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان با نقش میانجی تلنگر مقایسه‌اجتماعی و تلنگر سبز
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2022)
9611271004, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی, ^عباسعلی رستگار
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات غیر اثربخش توسط مدیران دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان گلستان)
مدیریت سازمانهای دولتی(2022)
9611212007, ^محسن فرهادی نژاد*, ^سید عباس ابراهیمی
آینده‌پژوهی طرح تحول سلامت با کاربست مدل کی یه
آینده پژوهی مدیریت(2021)
^سید عباس ابراهیمی, 9611573001*
نقش تعدیلگری فاصله قدرت در تاثیر خودبرتربینی روانشناختی بر سایبرلوفینگ با تاکید بر نقش میانجی عدالت ادراک شده
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2022)
9812572001*, ^علیرضا مقدم, ^سید عباس ابراهیمی
فهم روان شناسانه احساس مالکیت نسبت به مشاغل مدیریتی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2022)
9511271001, ^محسن فرهادی نژاد*, ^عباسعلی رستگار, علی یاسینی, ^سید عباس ابراهیمی
نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414
سیاستگذاری عمومی(2022)
9221204006, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
معماری منابع انسانی هوشمند: رویکردی ساختاری بر تحول دیجیتال شرکت‌های دانش‌بنیان
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2022)
^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9511572001
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های جذب، نگهداشت و توانمندسازی دانشجومعلمان در نظام تربیت معلم کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
مطالعات آموزش و آموزشگاهی(2022)
9628350008, ^سید عباس ابراهیمی*, ^عظیم اله زارعی, اسد حجازی
ارائه مدل مدیریت منابع انسانی تحول محور (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)
مدیریت شهری(2023)
9628350005, ^محسن فرهادی نژاد*, ^حسین دامغانیان, ^سید عباس ابراهیمی
Failure to develop the world's largest natural gas field: Lessons from endeavors in the South Pars mega projects
Energy(2023)
9712570001*, ^عظیم اله زارعی, Adel Azar, ^سید عباس ابراهیمی
تاثیر تبلیغات محیطی بر قوم‌گرایی مصرف‌کننده، آگاهی برند و اعتبار برند در شرکت‌های کارآفرین؛ نقش تعدیل‌گر ارزش ادراک شده و رفتار شهروندی مصرف‌کننده
مدیریت تبلیغات و فروش(2023)
^سید عباس ابراهیمی*, 9811216009, ^میثم مدرسی
شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی
مجلس و راهبرد(2024)
9611573002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^محسن فرهادی نژاد, حسن دانایی فرد
تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر انعطاف پذیری استراتژیک شرکت: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه
مطالعات مدیریت راهبردی(2023)
9611262010, ^سید عباس ابراهیمی, ^عباسعلی رستگار*
مدیریت منابع انسانی هوشمند: تبیین الزامات و بسترهای فناوری محور در شرکت های دانش بنیان
توسعه تکنولوژی صنعتی(2023)
^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9511572001
مدل پویای سنجش آمادگی جهت ورود به حوزه بانکداری دیجیتال
پژوهش های مدیریت در ایران(2024)
9911570002, ^عظیم اله زارعی*, ^عباسعلی رستگار, ^سید عباس ابراهیمی
ارائه چارچوبی برای کاربست خط‌مشی‌گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2024)
9611573002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^محسن فرهادی نژاد, حسن دانایی فرد
مدیریت گردشگری پایدار در حوزه گردشگری آبی
اولین همایش ملی پایداری کسب و کار(2016-12-27)
^سید عباس ابراهیمی, ^محمد نجارزاده, 9412729001
طراحی مدل مفهومی پایداری کسب و کار در حوزه محصولات دانش بنیان
اولین همایش ملی پایداری کسب و کار(2016-12-27)
^سید عباس ابراهیمی, 9411216004
نقش اعتبار منابع توصیه های شفاهی الکترونیکی در رفتار گردشگر
دومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری(2017-07-05)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, 9411729008
تبلیغات گردشگری و انگیزه سفر
دومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری(2017-07-05)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, 9411729009
شناسایی و رتبه بندی ظرفیتهای شبکه اجتماعی لینکدین به منظور شبکه سازی برای کارآفرینان به روش تحلیل سلسله مراتبی
دومین کنفرانس ملی کارآفرینی(2018-12-11)
^سید عباس ابراهیمی, 9412216006
ارایۀراهکارهای توسعۀکارآفرینی ورزشی در پرتو تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه:باشگاه های ورزشی استان خوزستان)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار(2019-12-17)
9411216012, ^محسن فرهادی نژاد*, ^سید عباس ابراهیمی
رابطه بین هزینه های تامین مالی و سودهای حسابداری با قیمت سهام براساس مدل سود باقیمانده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^محمد امری اسرمی*, ^سید کاظم ابراهیمی, ^سید عباس ابراهیمی
فهم جوهره خط مشی گذاری باز: واکاوی نظری چرایی و چیستی خط مشی گذاری باز
ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2023-11-30)
9611573002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^محسن فرهادی نژاد, حسن دانایی فرد
تاثير ظرفيت جذب دانش، ذهن آگاهي و چابكي بر عملكرد سازمان با تاكيد بر نقش ميانجي نوآوري مدل كسب و كار( مورد مطالعه: شركت هاي كوچك و متوسط استان كردستان)
صلواتي سارا(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل نهادي موثر بر بقاي كسب و كار نوپاي زنان در استان سمنان
معصوم زاده جوزداني بايرام(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تبليغات محيطي بر قوم گرايي مصرف كننده ، آگاهي برند و اعتبار برند در شركت هاي كارآفرين ؛ نقش تعديل گر ارزش ادراك شده و رفتار شهروندي مصرف كننده
ظفرنژاديان ايمان(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود سطح همكاري دانشگاه و صنعت در شركت هاي فناور محور با تاكيد بر رويكرد ارتقا عملكرد كيفيت (QFD) (مورد مطالعه: پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان)
نيكو مهسا(تاریخ دفاع: 1401/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك مدل يكپارچه از الزامات اجرايي توليد در كلاس جهاني پايدار در صنعت غذايي با استفاده از رويكرد گراندد تئوري(مورد مطالعه:محصولات دانه هاي روغني)
امامي محمد(تاریخ دفاع: 1401/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي استراتژي: بررسي نقش قابليت هاي پويا، تعامل با ذينفعان، اينرسي استراتژيك و ارتباطات استراتژيك
كلاته اقامحمدي محمدسجاد(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر عملكرد محيطي شركت‌هاي توليدي شهر سمنان با تاكيد بر نقش مسئوليت اجتماعي
طاهريان حامد(تاریخ دفاع: 1401/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين بر عملكرد با نقش ميانجي شايستگي سازماني و تعديلگر تاب آوري زنجيره تامين (مورد مطالعه : صنايع چوب و كاغذ مازندران)
ايماني پركوهي صادق(تاریخ دفاع: 1402/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر پيامد هاي رفتاري(دلبستگي شغلي، عدم امنيت شغلي و قصد ترك شغل) با نقش ميانجي ويژگي هاي نسل در سازمان(مورد مطالعه كاركنان هتل هاي تهران)
خدائي عليرضا(تاریخ دفاع: 1401/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رهبري مخرب بر توانمندسازي كاركنان با نقش ميانجي سكوت سازماني و تعديلگر سرمايه روانشناختي
مصطفايي ثمرين اميد(تاریخ دفاع: 1401/09/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي پيشايندها و پسايندهاي نوسازي استراتژيك در شركت هاي كوچك و متوسط
پوركاوه دهكردي دانيال(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش آفريني در اكوسيستم نوآوري و ملاحظات استراتژيك مديران
خرمي راد دانيال(تاریخ دفاع: 1401/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پيشايندهاي تمايل به كارآفريني زنان با تاكيد بر توانمند سازي، هنجارهاي ذهني و سواد مالي
صباغي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسائي و رتبه بندي فرصت ها و چالش هاي كسب و كارهاي خانگي مبتني بر فناوري اطلاعات
كازروني زند امير(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر بخشي آموزش رسمي و آموزش غير رسمي كارآفريني
موحدي راد مريم(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل پوياي كشف علل تأخيرات كلان پروژه هاي ساخت صنعت نفت ايران با رويكرد سيستم روش شناسي سيستم ها (SOSM)
بهبود رضا(تاریخ دفاع: 1401/07/24) ، مقطع : دكتري
تاثير فضيلت سازماني بر برند كارفرما با تاكيد بر نقش ميانجي مسئوليت اجتماعي شركت
حداد نجمه(تاریخ دفاع: 1401/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي جذب ، نگهداشت و توانمندسازي دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگيان با تاكيد بر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
قربانيان حسين(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري پژوهش محور
ارائه چارچوبي براي تبيين تعارض خط مشي هاي عمومي در ايران مورد مطالعه : نظام سلامت
باكي هاشمي سيدمحمدمهدي(تاریخ دفاع: 1400/08/19) ، مقطع : دكتري
معماري مديريت منابع انساني هوشمند در شركت هاي دانش بنيان
كلاهي بهاره(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل رفتارهاي زيست محيطي كاركنان مبتني بر تلنگر سازماني
كشاورز محمد(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
فهم پديده ي احساس مالكيت روان شناختي مديران نسبت به مشاغل مديريتي ( مورد مطالعه : مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام
علي كرمي سجاد(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
ارائه چارچوبي براي اثربخشي مربيگري الكترونيك بازاريابي ديجيتال در كسب و كارهاي نوپا
سبزواري فهيمه(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي دلايل اتخاذ تصميمات غير اثر بخش توسط مديران بخش دولتي ( مورد مطالعه : ادارات دولتي استان گلستان)
علمشاهي سعيد(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي استراتژي هاي مقابله در كسب و كارهاي كوچك و متوسط
حقيقي قهنويه اصلان(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تفكر استراتژيك مديران بر انعطاف پذيري استراتژيك شركت :نقش ميانجي گرايش كارآفرينانه (مورد مطالعه:بنگاه هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي سمنان
اكبري فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الزامات پياده سازي رويكرد مديريت مبتني بر شواهد در سازمان هاي دولتي ( مطالعه موردي : سازمان هاي دولتي استان خوزستان)
مطاعي پريسا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نظريه هاي ضمني پيروي رهبر با نقش ميانجي سبك هاي پيروي بر خود كار آمدي خلاق (مورد مطالعه : سازمان آموزش و پرورش استان همدان)
محسن لو ناصر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل موثر بر حفظ و بقا شركت هاي فعال Universal Voice درحوزهتلكام Telecommunications(UVTelecom
حسين نسب حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عوامل درون سازماني شركتهاي فعال در صنعت گچ برخلق ارزش با نقشميانجي توسعه ظرفيت نو آوري
ادهم روح الله(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ذهنيت هاي موجود در خصوص عوامل موثر بر ايجاد تعادل كار و زندگي كاركنان پتروشيمي
علي رمضاني مهفام(تاریخ دفاع: 1399/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استراتژي مناسب جهت پويايي و بهبود عملكرد خانه سالمندان كدام است
جورابلو احمد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي در رسانه هاي اجتماعي بر واكنش مشتري با تاكيد بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند و تعديل گري تئوري جريان (مورد مطالعه: مشتريان سايت ديجي كالا)
فرجو همتا(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي عوامل موفقيت سياست هاي بومي سازي صنعت خودرو (مورد مطالعه: ايران و تركيه)
كوشان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سيستم هاي اطلاعاتي بر كارآمدي مديريت استراتژيك بازاريابي با متغيير تعديلگر يكپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي سازمان (مورد مطالعه:شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
عليخاني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل موثر بر افت مفيد و غير مفيد كيفيت گندمهاي ذخيره شده در سيلو ( مطالعه موردي شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2- استان هاي مازندران ، گلستان و سمنان )
عنايتي فر مرجان(تاریخ دفاع: 1397/10/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي برند ملي در حوزه صاحبان استعدادهاي برتر و نخبگان عرصه علم و فناوري
شرعي زهره(تاریخ دفاع: 1399/02/23) ، مقطع : دكتري
شناسايي نگرش ها و ذهنيت هاي موجود در حوزه مديريت جهادي با روش Q
وحيدي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هوش اخلاقي بر سرسختي روانشناختي با ميانجي گري حمايت سازماني ادراك شده
آقاعلي نيما(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي پيامدهاي داخلي و خارجي برند كارفرما با تاكيد بر نقش ميانجي اشتياق شغلي و شهرت سازماني ( مطالعه موردي : نيروي انتظامي شهر سمنان
نعل چين علي اكبر(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آينده نگاري توسعه صادرات داروهاي نوفنآورانه در افق ايران 1404
ناصري طاهري مظفر(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
نماد پردازي در توسعه گردشگري ؛ نقش افسانه و اسطوره سازي در جذب گردشگر
گلابي سيده گل آرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فعاليت هاي تحقيق و توسعه بر عملكرد كيفيت با تاكيد بر نقش نوآوري باز و تلاطم هاي محيطي ( مورد مطالعه : شركت هاي كوچك و متوسط استان البرز)
خالقي پديده(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هم آفريني در نيات رفتاري مشتريان نمايشگاه هاي صنايع دستي و گردشگري
غناء الناز(تاریخ دفاع: 1397/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره گيري از معيارهاي كارآفرينانه در محيط GIS جهت مكانيابي احداث شهرك هاي صنعتي ( مطالعه موردي : استان لرستان )
فراهاني سامني الهه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل موثر و موانع توسعه كارآفريني در مناطق بياباني در پرتو مديريت جهادي ( مطالعه موردي : مناطق بياباني استان سمنان)
غريب نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ظرفيت هاي شبكه اجتماعي كسب و كار لينكدين (LinkedIn) به منظور ايجاد شبكه سازي براي كارآفرينان
افشار محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش رهبري تحول گرا در بهبود دوسوتواني سازماني با ميانجيگري يادگيري سازماني
جمال عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي بر تمايل به سرمايه گذاري در سايت هاي تامين مالي جمعي با نقش تعديل گري اعتماد
صمدي سعيد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جو فروشگاه و سهولت دريافت خدمات بر رفتار خريد مجدد با ميانجيگري رضايت مصرف كننده در فروشگاههاي خرده فروشي زنجيره اي
بهرامي آيدا(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش شاخص هاي كارآفريني در توسعه محصول جديد با نقش تعديل گري هزينه معرفي و وضعيت رقبا ( مطالعه موردي : شركت هاي فعال در زمينه توليد محصولات نانو)
باقري حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارايه ي راهكارهاي توسعه ي كارآفريني ورزشي در پرتو تاب آوري سازماني (مطالعه ي موردي : باشگاه هاي ورزشي استان خوزستان)
سعادت مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي روش هاي تامين مالي كارآفرينان اجتماعي در ايران
قدرت ابادي فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي تحقيق و توسعه بر عملكرد توسعه محصول جديد با تاكيد بر نقش نيم تحقيق و توسعه ( مورد مطالعه : شركت هوشمند سازه آروين آرا )
قربانيان اقدم سيامك(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل كسب و كار و بهبود نوآوري فناورانه در شركت هاي دانش بنيان : نقش تعديلگر مديريت ثبت اختراع ( مورد مطالعه : شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان )25
زارعي علي اصغر(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات برند گردشگري در رسانه هاي اجتماعي جهت شكل گيري انگيزه سفر
گلستانه رضوان(تاریخ دفاع: 1396/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اراهكارهاي ارتقا گردشگري آبي در استان خوزستان
بلك فيروزه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ميان منابع توصيه هاي شفاهي الكترونيكي با رفتار مصرف كننده گردشگري
دير گندم نرجس(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي كاري با ميانجي¬گري توانمندسازي روانشناختي (مورد مطالعه: معلمان مدارس شهرستان ابهر)
ملا آقا ميرزائي علي(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه سبك تفكر مديران از طريق متغير ميانجي سرمايه ي اجتماعي با كارآفريني سازماني در اداره كل امور ورزش و جوانان استان سمنان
اصغري علائي حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تاب آوري سازماني در صنايع كوچك و متوسط (مورد مطالعه :صنايه كوچك و متوسط شهرستان سمنان )
چيت كران حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه مديريت تصوير پردازي و ارزيابي عملكرد از منظر دبيران (مورد مطالعه : مدارس دوره دوم متوسطه دخترانه شهرستان هاي سمنان ، مهديشهر و سرخه )
نيكوئي مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فراموشي سازماني بر يادگيري و نوآوري سازماني كاركنان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عسگري مجيد(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي پياده سازي بانكداري جامع براساس شايستگي هاي منابع انساني از منظر مديران (مورد مطالعه :بانك تجارت)
هاشمي اعظم(تاریخ دفاع: 1395/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه كارآفريني سازماني بر مبناي الگوي سه شاخگي كارافريني سازماني ( مورد مطالعه : دانشگاه آزاد واحد ساري )
حاجيان نژاد الهه(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاب‌آوری هدفمند: خلق کسب‌ و‌کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر
تاب‌آوری هدفمند: خلق کسب‌ و‌کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سیاستگذاری نظام های آموزشی   (430 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی
تئوری های خط مشی گذاری عمومی   (906 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی , گرایش : تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
مبانی مدیریت دولتی   (859 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : مدیریت دولتی
مدیریت استراتژیک   (1023 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار , گرایش : بازاریابی/ استراتژی
مدیریت استراتژیک پیشرفته   (882 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : بازاریابی/ کسب و کار
نظریه های سازمان و مدیریت   (1342 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار , گرایش : بازاریابی/ استراتژی/ مالی/
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته   (1826 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی/صنعتی , گرایش : بازاریابی/ صنعتی
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی   (3048 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی , گرایش : تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی/ مدیریت منابع انسانی/ مدیریت رفتار سازمانی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
a.ebrahimi@semnan.ac.ir
023-31533566

فرم تماس